Hem


Föreläsning

100% Anette

I I väntan att få möjligheten att föreläsa igen så får man vara kreativ och finna andra vägar att nå ut med sitt budskap. Levande bibliotek på SÄS samt i Regionen är ett intressant forum att tillhöra. Samt att jag bloggar för riksbalans.se

RSMH har gjort en inspelad intervju där jag ingår i en utbildning för arbetsgivare och skyddsombud som anställer personer ,med psykisk ohälsa. Viktigt med bemötande, respekt och tillit.

I väntan att få svar på att medverka i ett annat forum.

Ett av mina starkaste budskap till alla som lyssnar på min föreläsning är att få bidra med att sticka hål på fördomar om psykisk ohälsa som många av oss bär på.

I mina öppna föreläsningar i vår är titeln: Livet

Där fokuserar jag mycket på det psykiska välmåendet. Hur man tar sig dit, men det är inte enkelt. Att bli medveten om sin situation och ta större ansvar för sitt mående.

Ett självledarskap. Ett komplement till sjukvårdsinsatser.